----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان

  امیدواریم در سال نو، قلم تدبیر نقاش طبیعت، چنان زندگی تان را به زیبایی نقش زند که عالم به تماشای شکوهش بنشیند.

نشانی دفتر سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان: اصفهان - خیابان فردوسی ، نرسیده به چهار راه فلسطین ، ساختمان ساسان ، طبقه دوم آپارتمان 24

تلگرام دفتر 09902418744

تلفن 32208044 و دورنگار 32213160 - 031