----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان

آرشیو موسسه اطلاعات

مدیر مسوول روزنامه اطلاعات :

آشنایی با آرشیو موسسه اطلاعات:

آرشیو موسسه اطلاعات
شامل آرشیو بریده جراید و عکس موسسه اطلاعات، بزرگترین آرشیو عکس و بریده جراید کشور است.

بانک آرشیو موسسه اطلاعات نمونه ای منحصربفرد و گران بهاست که در 3 موضوع کلی اطلاعات را آرشیو و نگهداری می کند.
این گزارش معرف گوشه ای از این مجموعه بزرگ می باشد.

آرشیو موسسه اطلاعات 1

آشنایی با آرشیو موسسه اطلاعات

آرشیو بریده جراید و عکس موسسه اطلاعات، بزرگترین آرشیو عکس و بریده جراید کشور است.

اولین نسخه روزنامه اطلاعات در تاریخ  19/04/1305 در دو  برگ به تیراژ  500 نسخه و به قیمت تک نسخه چهار شاهی به چاپ رسید و اکنون بانک آرشیو موسسه اطلاعات نمونه ای منحصربفرد و گران بهاست که در زمینه های زیر اطلاعات را آرشیو و نگهداری می کند.  استفاده از آرشیو موسسه اطلاعات برای عموم با در دست داشتن معرفی نامه ای از یک شرکت و یا نهاد معتبر، آزاد است. این گزارش معرف گوشه ای از این مجموعه بزرگ می باشد.

1 - آرشیو جراید

2 - آرشیو عکس

3 - آرشیو کتاب و مجله

آرشیو موسسه اطلاعات 2

1 - آرشیو جراید

بریده جراید در روزنامه اطلاعات و دیگر روزنامه ها در بیش از  900  عنوان موضوعی و  400  عنوان شخصیتی ، در طی 91 سال به شرح زیر آرشیو شده است.

                1 -  از سال  1304  تا  1334 ( 29  سال ) آرشیو روزنامه اطلاعات.

                2 -  از سال  1334  تا  1359 ( 25 سال ) بریده موضوعی مطالب چاپ شده در روزنامه اطلاعات.

                3 -  از سال  1359 تا کنون ( 37 سال ) بریده موضوعی روزنامه اطلاعات و کلیه روزنامه های چاپ شده.

 با پیشرفت تکنولوژی و بکار گیری رایانه در نگهداری و دستیابی به اطلاعات ، بخش آرشیو جراید موسسه اطلاعات اقدام به انتقال بریده جراید به رایانه کرد و با تلاش شبانه روزی در طی بیش از 15 سال گذشته توانسته اند فقط حدود 45 درصد آرشیو بریده جراید را به رایانه منتقل کنند که این کار حداقل تا 5 سال آینده ادامه خواهد داشت.

آرشیو موسسه اطلاعات 3

2 -  آرشیو عکس :

عکس های چاپ شده در روزنامه اطلاعات و عکس های چاپ نشده موجود در آرشیو عکس موسسه اطلاعات یکی از بزرگترین بانک اطلاعات مصور کشور به حساب می آید که به شرح زیر آرشیو شده است

 • آرشیو عکس از سال 1304 تا کنون در روزنامه اطلاعات ، چاپ شده و بخشی از عکس ها چاپ نشده ، به رایانه منتقل شده است که بیش از 676000 قطعه عکس می باشد .
 • آرشیو عکس های چاپ نشده در حلقه های فیلم بصورت نگاتیو بیش از سه برابر آمار فوق یعنی بیش از 2000000 قطعه عکس مربوط به 82 سال قبل تا کنون به رایانه منتقل نشده است که بصورت شبانه روزی این کار در حال انجام است و تا چند سال آینده نیز ادامه خواهد داشت .
 • آرشیو عکس مجلات موسسه اطلاعات ، چاپ شده و چاپ نشده که آمار آن از چند هزار قطعه بیشتر است ؛ در لیست انتقال اطلاعات به رایانه هستند .
 • آرشیو عکس های راکد ، که فعلا از اولویت کمتری برخوردار هستند و پس از پایان کار انتقال عکس های فوق به رایانه ، در برنامه کار قرار خواهند گرفت .
آرشیو موسسه اطلاعات 4

آرشیو عکس ها در رایانه بگونه ای برنامه ریزی و تنظیم شده است که می توان کلیه آرشیو عکس ها ی چاپ شده و چاپ نشده یک شخصیت بصورت تکی و یا دسته جمعی و یا موضوع عکس خاصی را جستجو نمود .

موسسه اطلاعات ، عکس های چاپ شده و چاپ نشده در سال های قبل از انقلاب در دوران جنگ تحمیلی و ادامه آن تا به امروز گنجینه مصوری از شخصیت ها و حوادث تلخ و شیرین از گوشه و کنار کشور عزیز ما ایران است که ارزش منحصر به فردی به خود اختصاص داده است .

3 -  کتاب و مجله :

کتابخانه موسسه اطلاعات آرشیو ارزشمندی از حدود 50000 جلد کتاب فارسی و غیر فارسی را در خود جا داده که تقریبا 90 درصد آنها به زبان فارسی و بقیه به زبان های دیگر است . آرشیو مجلات به حدود 200 عنوان هفته نامه ، ماهنامه و دو ماهنامه می رسد برنامه رایانه ای و نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای و آماده سازی زمینه کار برای انتقال اطلاعات آرشیو بزرگ موسسه اطلاعات که در طی حدود 15 سال اخیر به آن همت گمارده شده است ، با تلاش خالصانه آقای سید علی محمد هاشمی و دیگر همکاران بوده است .

----- نشانی و تلفن روزنامه اطلاعات :
 • صاحب امتیاز روزنامه اطلاعات :  شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات)

 • مدیر مسوول :  سید محمود دعایی
 • سردبیر :  علیرضا خانی
 •   تلفن           29999   021                     نمابر  تحریریه       22258022   021
 • نشانی :  تهران  -  بلوار میرداماد  –   خیابان نفت جنوبی  –  ساختمان اطلاعات       کد پستی   53111 -  15499
 • پست الکترونیک     ettelaat@ettelaat.com
 • وب سایت            www.ettelaat.com

کلیه حقوق این وب سایت ، متعلق به سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان می باشد.