----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان

تماس با ما


--- سلام دوست عزیز
--- جهت تماس با ما و ارایه نقطه نظرات خود، از روش های زیر می توانید استفاده نمایید:
* پیام رسان " بله " دفتر 09902418744
* ارسال دورنگار 32213160 - 031
* تلفن دفتر سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان: 32213159 و 32224003 - 031
* ایمیل دفتر سرپرستی روزنامه اطلاعات اصفهان ettelaatisf@gmail.com


* نشانی دفتر سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان: خیابان فردوسی، نرسیده به چهار راه فلسطین، ساختمان ساسان، طبقه دوم آپارتمان 24

* ساعات کار 8 صبح تا 15
* همراه مدیریت 09131170572

مربوط به دوران قاجار می باشد.
  مربوط به دوران قاجار می باشد.