----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان


به گالری تصاویر خوش آمدید.

گالری تصاویر سایت

دکتر پاک سرشت معاون پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران.jpg

دکتر پاک سرشت معاون پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران.jpg

۲۶ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
دکتر وطنی مشاور علمی و فناوری رییس جمهور.jpg

دکتر وطنی مشاور علمی و فناوری رییس جمهور.jpg

۲۷ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
مهندس پیشاهنگ معاون راهبری شرکت تولید برق حرارتی کشور.jpg

مهندس پیشاهنگ معاون راهبری شرکت تولید برق حرارتی کشور.jpg

۲۶ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
آغاز  عملیات تعمیر واحد مولد برق 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان.jpg

آغاز عملیات تعمیر واحد مولد برق 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان.jpg

۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
احسان دشتیانه معاون بازار یابی و فروش ذوب آهن.JPG

احسان دشتیانه معاون بازار یابی و فروش ذوب آهن.JPG

۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
بحران آب و سرنوشت تمدن.jpg

بحران آب و سرنوشت تمدن.jpg

۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
برنجکاری در اصفهان  ‏.jpg

برنجکاری در اصفهان ‏.jpg

۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
تولید میلگرد در ذوب آهن اصفهان.jpg

تولید میلگرد در ذوب آهن اصفهان.jpg

۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
داریوش امانی  مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان.jpg

داریوش امانی مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان.jpg

۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
دکتر عباس آخوندی در هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری.jpg

دکتر عباس آخوندی در هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری.jpg

۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
دکتر ناصر مشایخی معاون تجاری مخابرات منطقه اصفهان.jpg

دکتر ناصر مشایخی معاون تجاری مخابرات منطقه اصفهان.jpg

۱۰۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱ ۳
راه اندازی خوابگاه رانندگان در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان.jpg

راه اندازی خوابگاه رانندگان در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان.jpg

۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
رد خبر اختلال اینترنت (۲۰۲۰) در استان اصفهان.jpg

رد خبر اختلال اینترنت (۲۰۲۰) در استان اصفهان.jpg

۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
سید محسن سجاد فرماندار لنجان.JPG

سید محسن سجاد فرماندار لنجان.JPG

۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
علی یار محمدیان مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاهها.jpg

علی یار محمدیان مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاهها.jpg

۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
معین رییس شورای اسلامی شهر اصفهان در پانزدهمین جلسه شورای شهر اصفهان.jpg

معین رییس شورای اسلامی شهر اصفهان در پانزدهمین جلسه شورای شهر اصفهان.jpg

۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
نمایشگاه بین المللی اتوکام2017.jpg

نمایشگاه بین المللی اتوکام2017.jpg

۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
ساخت خانه برای خانواده های نیازمند.jpg

ساخت خانه برای خانواده های نیازمند.jpg

۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۰ ۰