----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان


به گالری تصاویر خوش آمدید.

گالری تصاویر سایت

استاندار اصفهان2.jpg

استاندار اصفهان2.jpg

۲۳۲ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۰ ۰
سیدحسین رضا زاده.jpg

سیدحسین رضا زاده.jpg

۲۲۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۰ ۰
yazdi.gif

yazdi.gif

۳۴ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۰ ۰
گلریزان.jpg

گلریزان.jpg

۲۲۳ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۰ ۰
مدیرعامل.jpg

مدیرعامل.jpg

۲۳۵ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۰ ۰
توزیع برق شهرستان - خبرنگاران.jpg

توزیع برق شهرستان - خبرنگاران.jpg

۲۴۴ ۱۳۹۶/۷/۲۸ ۰ ۰
توزیع برق شهرستان - مدیرعامل.jpg

توزیع برق شهرستان - مدیرعامل.jpg

۲۵۲ ۱۳۹۶/۷/۲۸ ۰ ۰
حجت الله زمانی معاون اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان .jpg

حجت الله زمانی معاون اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان .jpg

۱۹۶ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
تعزیرات.jpg

تعزیرات.jpg

۲۲۷ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
حاج شیخ غلامعلی حاج شریفی خوانساری.jpg

حاج شیخ غلامعلی حاج شریفی خوانساری.jpg

۲۰۸ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
دکتر عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی.jpg

دکتر عابدی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی.jpg

۱۹۱ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
دکتر رسول زرگرپور -استاندار اصفهان.JPG

دکتر رسول زرگرپور -استاندار اصفهان.JPG

۲۰۹ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
محمد حسن قائدی ها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان.jpg

محمد حسن قائدی ها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان.jpg

۱۱۲ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
مشکلات و تقاضاهای نابینایان.jpg

مشکلات و تقاضاهای نابینایان.jpg

۱۲۲ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
نمایشگاه ایمنی  و آتش نشانی.jpg

نمایشگاه ایمنی و آتش نشانی.jpg

۱۲۳ ۱۳۹۶/۹/۴ ۰ ۰
اخوان مقدم.jpg

اخوان مقدم.jpg

۳۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
بخش مراقبت های دارویی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان.jpg

بخش مراقبت های دارویی مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان.jpg

۳۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰
جمعی از بانوان وشوکار کاشانی.jpg

جمعی از بانوان وشوکار کاشانی.jpg

۳۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰