web stats

شما می توانید در مورد هر خبر ، در قسمت نظر کاربران ـ نظرات خود را ارایه دهید.

اخبار و گزارشات

تکمیل تصفیه خانه فاضلاب چادگان نیازمند اعتبار است

تکمیل تصفیه خانه فاضلاب چادگان نیازمند اعتبار است

۷۴ ۱۳۹۸/۴/۲۰ ۱ ۱۰۰
مردم اصفهان کمترین سرانه مصرف آب آشامیدنی را در کشور دارند

مردم اصفهان کمترین سرانه مصرف آب آشامیدنی را در کشور دارند

۷۷ ۱۳۹۸/۴/۲۰ ۱ ۱۰۰
برگزاری همایش آب بانان کوچک در باغبهادران

برگزاری همایش آب بانان کوچک در باغبهادران

۷۲ ۱۳۹۸/۴/۱۱ ۱ ۱۰۰
خط قرمز ما در استفاده از آب های زیر زمینی ؛ کیفیت آن است

خط قرمز ما در استفاده از آب های زیر زمینی ؛ کیفیت آن است

۸۵ ۱۳۹۸/۴/۶ ۱ ۱۰۰
نیمی از دشت‌های کشور، ممنوعه شده است

نیمی از دشت‌های کشور، ممنوعه شده است

۹۱ ۱۳۹۸/۴/۴ ۱ ۱۰۰
بهره برداری از طرح انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب به شرکت فولاد مبارکه

بهره برداری از طرح انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب به شرکت فولاد مبارکه

۱۰۵ ۱۳۹۸/۴/۱ ۱ ۱۰۰
وزیر نیرو: آبرسانی به روستاهای کشور در 2 سال آینده افزایش می یابد

وزیر نیرو: آبرسانی به روستاهای کشور در 2 سال آینده افزایش می یابد

۸۳ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱ ۱۰۰
طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب به مجتمع فولاد مبارکه آغاز شد

طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب به مجتمع فولاد مبارکه آغاز شد

۹۳ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱ ۱۰۰
تصفیه خانه و فاز نخست شبکه فاضلاب خوانسار به بهره برداری رسید

تصفیه خانه و فاز نخست شبکه فاضلاب خوانسار به بهره برداری رسید

۸۰ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱ ۱۰۰
بهره برداری از 2 طرح آبرسانی در شهرستان گلپایگان

بهره برداری از 2 طرح آبرسانی در شهرستان گلپایگان

۸۷ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱ ۱۰۰
آغاز عمليات اجرايی ساخت مجتمع آبرسانی برزاوند اردستان

آغاز عمليات اجرايی ساخت مجتمع آبرسانی برزاوند اردستان

۸۶ ۱۳۹۸/۳/۳۰ ۱ ۱۰۰
نیمی از حق بیمه خانه ها را دولت می پردازد.

نیمی از حق بیمه خانه ها را دولت می پردازد.

۷۹ ۱۳۹۸/۳/۲۶ ۱ ۱۰۰