----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان

اپلیکیشن موبایل ما را روی گوشی خود نصب کنید و اخبار را با فرمتی زیبا ، در گوشی موبایل مشاهده کنید.

  رحمت الهی همنشین شما عزیزان باشد.

نشانی دفتر سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان: اصفهان - خیابان فردوسی ، نرسیده به چهار راه فلسطین ، ساختمان ساسان ، طبقه دوم آپارتمان 24

تلگرام دفتر 09902418744

تلفن 32208044 و دورنگار 32213160 - 031