اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

کمال انسان

نشینـم بر سر راهـی بجویـم من سلیمـانی که المـاس نگینـش بی محابـا می درخشد

... ۱۴۰۰/۴/۳۱
... ۱۴۰۰/۱/۴
شور و شوق عشاق الهی

گفت این خود تار مویی بیش نیست

... ۱۴۰۰/۱/۱
... ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
حضرت ابراهیم(ع) و ذبح اسماعیل(ع)‏

عشـق اگر بر ساحلی لنگـر گرفت ‏ غرق دریا سـازد آن چـه بر گرفت

درخواست شهید آوینی از خدا

یکدفعه کمی از سرعتش کم کرد و نگاهی از آینه به من انداخت و گفت

... ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
... ۱۳۹۹/۱۱/۶
کشتی نوحم ز امواج خروشانم چه باک

سروده حجت الاسلام محمود خیراللهی

بلبلا از عشق گل پروا مکن

سروده : حجت الاسلام محمود خیراللهی ، استاد حوزه و دانشگاه ، حوزه علمیه جامعه النور و دانشگاه اصفهان.

... ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
... ۱۳۹۸/۶/۸
زان که از قطره اشکم گل معنی روید - نه به یک قـطـره که سـیـلاب روا خواهم کرد

سروده : حجت الاسلام محمود خیراللهی ، استاد حوزه و دانشگاه.

... ۱۳۹۸/۴/۳۱
... ۱۳۹۸/۴/۲۵
تجدید دیدار با کعبه مکرمه، یادداشت های سفر عمره مفرده

پنج سال و پنج ماه از سفر حج تمتع که به اتفاق همسرم رفته بودم، می گذرد و این بار باید به تنهایی و به نیابت از طرف یکی از نزدیکان مرحوم شده این سفر عمره مفرده را بروم. پس از یک انتظار چند ساله و طولانی، اکنون بار دیگر توفیق دیدار عاشقانه خانه خدا حاصل شد.

برق خاطف چه کند با دل ظلمانی من

برق را گو به دل ظلمت سرشار مرو

... ۱۳۹۸/۳/۲۹
... ۱۳۹۸/۳/۱۱
آتشم از شعله کی پروا کنم

سروده : حجت الاسلام محمود خیراللهی

کعبه خورشید

ای خوشا کعبه خورشید حجاز

... ۱۳۹۸/۱/۱۷
... ۱۳۹۸/۱/۴
داستان عارف و مستمع

در بحار خویشتن کن جستجو

یار و نگار

سید علی آکوچکیان متخلص به یکتا

... ۱۳۹۸/۱/۴
... ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
... ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
... ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
خدایا خواهانم حب تو را

نهر را تا دل دریاست بسی صخره و سنگ

نفحات رحمت

بلبل آمد به ضیـافت چمنی باید کرد

... ۱۳۹۷/۱۰/۴
... ۱۳۹۷/۹/۱۸
وصل گر خواهی، مخواه از هرجهان

بر گرفته از کتاب: به سوی روشنایی، وصلت با وحدت

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب