----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
پیرپیران مدیرعامل

پیرپیران مدیرعامل

شرکت توزیع برق اصفهان

معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر:

نشستی با حضور احمد یزدی معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر و همچنین مدیرعامل، مدیردفتر مدیریت مصرف برق، معاونت ها و مدیران امورهای اجرایی در اصفهان محل ستاد میر برگزار شد.

 در این نشست مهندس احمد یزدی
گفت: به طور قطع یکی از شرکت های توزیع برق که می تواند الگوی عملکردی مدیریت مصرف در تمام مشترکین خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و غیره باشد این شرکت است که قدم های بسیار خوبی را برداشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته  ۳ هزار مگا وات  مدیریت بار با همکاری ۳۳ میلیون مشترک انجام شد که نشان از پتانسیل زیاد در بخش صنعتی می باشد.  و در این راستا بررسی ها نشان داد که بیش از ۶ هزار مگا وات مدیریت مصرف برق در حوزه مشترکین صنعتی، بدون اینکه خللی در صنایع ایجاد شود امکان پذیر است.

وی به برگزاری جلساتی با کارشناسان کشور کره جنوبی اشاره کرد و گفت: پس از مباحث زیاد و بررسی های فراوانی که در این خصوص با کارشناسان این کشور صورت گرفت؛ آنها دو شرایط را لحاظ کرده و مورد پرسش قرارد دادند که آیا تعرفه برق شما یارانه ای است یا بر اساس قیمت تمام شده است و سوال دوم اینکه آیا اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته جنبه ی اجباری داشته یا داوطلبانه بوده است؟

 وی تصریح کرد:  با توجه به شرایط کارشناسی مطرح شده، شرکت توزیع برق اصفهان بسیار خوب مدیریت مصرف را به انجام رسانده و برنامه های منسجمی نیز دارد که قابل تقدیراست.

 وی خبر از تشکیل هیات اندیشه ورز مدیریت مصرف به مدیریت دکتر حقی فام داد و گفت: در این هیات تمام فرایندهای مدیریت مصرف و روش های دستیابی به شرایط و موقعیت های جدید، مطرح و بررسی می گردد و از تمام همکاران شرکت توزیع برق اصفهان خواست تا هر گونه نقطه نظر یا پیشنهادی که مبنی بر بهینه مصرف نمودن انرژی برق دارند را به این هیات عنوان نمایند.

 احمد یزدی به پیاده سازی کنتورهای طرح فهام اشاره کرد و گفت: قرار بود که تا پایان سال گذشته ۴۵۰ هزار کنتور طرح فهام نصب شود که از این تعداد نزدیک به  ۱۲۰ هزار کنتور نصب شد که متاسفانه ۵۰  تا ۶۰ درصد بهره برداری از این کنتورها صورت گرفت و بسیاری از شاخصه هایی که از قبل برای این کنتورها دیده شده بود، حذف گردید.  در صورت به کارگیری این کنتورها با شاخص های تعریف شده، شاهد شرایط بهتری در مدیریت مصرف بودیم.

 در ادامه این جلسه مهندس پیرپیران مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان به مدیریت خلق منابع جدید اشاره کرد و گفت: باید وزارت نیرو و توانیر با نگاه بنگاه داری به شرکت های توزیع برق توجه داشته باشند به طوری که اگر شرکت توزیع برق اصفهان توانسته به میزان ۱۰۰ مگا وات کاهش پیک مصرف را داشته باشد که نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی را در برداشته است حداقل با در نظر گرفتن درصدی از این مبلغ، شرایط تشویقی را برای ادامه این روند برای این شرکت در نظر گیرند.  

وی در ادامه تاکید کرد: شرکت توزیع برق اصفهان این قابلیت را داراست که بتواند با ارایه برنامه های بهینه مصرف نمودن انرژی و کاربردی کردن آن با توجه به بودجه ای که از طرف شرکت های بالادستی به آنها ارایه گردد قدم های بسیار بلند تری را برداشته و برای رسیدن به هدف و چشم اندازهای پیش رو تلاش های مضاعفی را به کار گیرد.


به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان  مورخ 96/02/31