آداب و رسوم نایین
آداب و رسوم نایین

" نمونه ای از احترام و گرامیداشت بزرگان "

مختصری در مورد مردم نایین

- از آداب مردم نایین سوگند یادکردن به نمک و تقدیس آن است.


- در هنگام تحویل سال، خوان، هفت سین دایر می کنند، به عدد هفت ستاره و سیاره و مناسبات بین آنها که این هفت سین به شرح زیر است .سیب ، سرکه ، سیر، سبزه، سنجد، سرمه و سمنو.


- در روز اول عید مردم اعم از آشنا و غیرآشنا در کوچه و گذر به همدیگر تبریک گفته و بساط روبوسی و آشتی کنان برپا می کنند که این عمل باعث تداوم صلح و دوستی در بین مردم در طول سال می شود.


- مراسم مذهبی، در روز عید فطر، عیدغدیر خم و عید قربان مردم به دیدن بزرگترها می روند و این روز را به هم تبریک گفته ، که نمونه ای از احترام و گرامیداشت بزرگان می باشد.


- مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) در شهرستان نائین بصورت سنتی و خاص منطقه برگزار می گردد و توانسته بعد از گذشت سالیان دراز همچنان اصالت تاریخی و فرهنگی خود را حفظ کند شبیه مراسم جوش گرفتن و سنگ زنی.


بخشی از آداب و رسوم مردم نایین 96/03/01رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب