اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

مرکز رشد دانشگاه آزاد مبارکه

" مرکز رشد دانشگاه آزاد مبارکه "

فعالیت مراکز رشد دانشگاه آزاد برای حل مشکلات صنایع اصفهان

دکتر حمیدرضا روناسی رییس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه: مرکز آموزش و شتابدهی وابسته به مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه برای حل مشکلات تخصصی صنایع و توسعه اکوسیستم کارآفرینی استان اصفهان شکل گرفته و با حضور در شهرک های صنعتی و در ارتباط مستقیم با صنایع، فعالیت می کند.

مهم ترین هدف:
دکتر حمیدرضا روناسی رییس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه با بیان این مطلب گفت: مهم ترین هدف و چشم انداز در سیاست گذاری ها در مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی هموار کردن مسیر دانشگاه های نسل سوم یعنی دانشگاه های کارآفرین است. او با تاکید بر اینکه از دانشگاه های "آموزش محور" که نسل نخست دانشگاه ها بودند به سمت دانشگاه های "کارآفرین" حرکت کرده ایم تا بتوانیم به تحقق دانشگاه های نسل سوم کمک نماییم، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در این تغییر، پرچمدار بوده و حرکت به سمت تحقق دانشگاه های کار آفرین را از چهار سال پیش به صورت جدی آغاز نموده است.

دو مرکز برای تحقق اهداف:
او تشکیل و فعالیت دو مجموعه یعنی "دفتر برنامه ریزی اقتصاد دانش بنیان" و "مراکز رشد" را از اولویت هایی برای تسریع در رسیدن به اهداف و تحقق دانشگاه های کارآفرین دانست و گفت: در دانشگاه های آزاد اسلامی کل کشور بیش از 100 مرکز رشد وجود دارد که سهم دانشگاه های آزاد در استان اصفهان از این رقم تقریبا یک پنجم است که رو به رشد می باشد.

دکتر روناسی با تاکید بر اینکه "تبدیل ایده به ثروت" از دیگر وظایف مرکز رشد است تصریح کرد: در مراکز رشد، ایده ها تا مرحله تجاری سازی و رسیدن به تولید هدایت می شوند و دفاتر سرمایه گذاری اقتصاد دانش بنیان در راستای جلب سرمایه گذار برای ایده های نو و ادامه مسیر اینگونه شرکت ها، در مجموعه دانشگاه های آزاد فعالیت می کنند.

مهم ترین چالش:
او مقاومت بعضی از اساتید و مدیران دانشگاه ها را در برابر تغییر و حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم را مهم ترین چالش پیش روی مراکز رشد دانست. وی افزود بخشی از این مقاومت ها طبیعی است چون آنها سال ها است با شیوه "آموزش محور" در دانشگاه های نسل اولی، خو گرفته اند و از طرفی خیلی از اساتید و مدیران هم هستند که در جهت بهبود کار ما را یاری می کنند. او به خلا موجود در صنایع که نبود تکنولوژی است اشاره کرد و گفت: 8 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط  در استان اصفهان داریم که حدود  90 درصد ظرفیت تولیدی استان بر روی دوش آنها است، اما بیشتر آنها به دلیل نداشتن بازار برای عرضه محصولاتشان و نبود تکنولوژی، با مشکلاتی از جمله "کیفیت محصول" و "قیمت تمام شده" روبرو هستند که اگر ارتباط دانشگاه ها با صنایع و به همراهی متخصصین در شرکت های دانش بنیان برقرار شود این مشکلات می تواند مرتفع گردد، لذا طرح کلینیک های تخصصی به مرحله اجرا درآمد.

ایجاد کلینیک های تخصصی:
او افزود یکی دیگر از رسالت های مراکز رشد دانشگاه ها این است که خلا نبود تکنولوژی در صنایع صنایع کوچک و متوسط را پر کنند و این حرکت ترمیمی را شتاب دهد و از این رو مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، گام های خوبی را در ارتباط با صنعت استان برداشته و با صنایع کوچک و متوسط در استان اصفهان تعامل مناسبی را برقرار نموده است.

مرکز رشد با تدارک  15  کلینیک تخصصی در محل شهرک های صنعتی و در قالب چهار تیم برای حل مشکلات صنایع استان فعالیت می کند، این چهار تیم به شرح زیر می باشد:  1 -  عارضه یابی. 2 - بازار یابی. 3 - بهینه سازی خطوط تولید. 4 –  صادرات.

اصفهان –  خبرنگار روزنامه اطلاعات: نفیسه یزدانی  96/05/02

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب