اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

ساخت ابر رسانا
ساخت ابر رسانا

" ابررسانایی پدیده ای است که در آن مقاومت الکتریکی برخی از هادی های الکتریکی دقیقا برابر صفر خواهد شد. "

به همت واحد تحقیق و توسعه شرکت بهیار صنعت سپاهان:
موفقیت در طراحی و ساخت اَبَر رسانا


برای اولین بار در کشور، به همت اعضای واحد تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان، ساخت ابر رسانا بومی سازی شد.

تعریف و خاصیت مواد  اَبَر رسانا :

ابررسانایی  پدیده ای است که در آن مقاومت الکتریکی برخی از هادی های الکتریکی دقیقا برابر صفر خواهد شد. برای رسیدن به این خاصیت لازم است تا ماده هادی تا دمای بسیار پایین ( کمتر از منهای ۲۰۰ درجه سانتیگراد ) سرد شود. این خاصیت تنها در بعضی از مواد هادی بوجود می آید و باعث تغییر در سایر خواص الکتریکی و مفناطیسی ماده نیز می شود. به عنوان مثال ماده ابررسانا در شرایط ابررسانایی میدان مغناطیسی را به صورت کامل رد کرده و هیچ شار مغناطیسی از آن عبور نمی کند. با توجه به خواص الکتریکی و مغناطیسی این مواد، کاربردهای بسیار زیادی می توان برای آنها تصور کرد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

کاربردهای ابر رسانا  :

    - اولین و مهمترین کاربرد ابر رسانا و با توجه به مقاومت الکتریکی صفر این مواد و در نتیجه چگالی جریان بالا، ایجاد میدان های مغناطیسی بسیار قوی "تا ۲۰  تسلا" می باشد. از این میدان در آشکار سازهای حساس میدان مغناطیسی استفاده می شود.

یکی از مهمترین کاربردهای ابررسانا که به صورت تجاری نیز از آن استفاده می شود، ایجاد میدان مغناطیسی قوی "تا  ۳ تسلا" برای عکسبرداری مغناطیسی از بافت های بدن در دستگاهی به نام  MRI   می باشد.

 - با توجه به مقاومت الکتریکی صفر این مواد،
جریان الکتریکی که در حلقه های اتصال کوتاه شده از این مواد ایجاد برای مدت زمان طولانی ( تا حدود  ۱۰ سال ) می توان ادامه یابد و همین قابلیت امکان استفاده از این مواد را به عنوان ذخیره کننده های انرژی الکتریکی( به صورت مغناطیسی ) را فراهم می آورند.


در همین ارتباط می توان از سیستم های ذخیره کننده انرژی بر پایه ابررساناها برای تامین انرژی الکتریکی تجهیزات حساس و به صورت کلی بهبود کیفیت توان الکتریکی و همچنین سایش پیک بار در زمان اوج بار در سیستم های قدرت استفاده کرد.

    - با توجه به مقاومت الکتریکی صفر این مواد، می توان از آنها در آینده به عنوان مسیرهای اصلی انتقال انرژی الکتریکی از مبدا نیروگاه تا مصرف کننده استفاده و بدین وسیله توان تلفاتی خطوط انتقال را به حداقل کاهش داد.

همچنین می توان از این مواد برای طراحی ترانسفورماتورها و ماشین های الکتریکی استفاده کرد و به این وسیله تجهیزات الکترومغناطیسی با بازده تقریبا  ۱۰۰ درصد  طراحی و تولید کرد.

    - کاربرد اساسی و مهم دیگر از مواد ابر رسانا با توجه به خاصیت دیامغناطیسی آنها ( عبور نکردن شار مغناطیسی از آنها ) که سبب می شود مواد ابر رسانا  اگر بر روی میدان مغناطیسی کافی قرار بگیرند در هوا معلق شوند و این قابلیت کاربرد بسیار مهم و جذاب، پیاده سازی سیستم های حمل و نقل پرسرعت را امکان پذیر می کند.


منبع خبر: وب سایت شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان  خرداد  96

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب