اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

معرفی کتاب : از خرداد تا خرداد
معرفی کتاب : از خرداد تا خرداد

" انتشارات موسسه اطلاعات با توزیع گسترده در داخل و خارج از کشور "

کتاب: از خرداد تا خرداد 
نوشته محمدجواد حجتی کرمانی
قطع رقعی، 355 صفحه ، چاپ اول: 1100 تومان، از انتشارات موسسه اطلاعات.

کتاب حاضر، گزیده‌ای است از مقالات و نوشته‌های نویسنده از خرداد 1376 تا خرداد 1380 به مناسبت‌های گوناگون و در قلمرو حوادث و رویدادهای متفاوت سیاسی «عصر جدید انقلاب»، اجتماعی، فرهنگی و... طی این دوره در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است.
اوراق این دفتر، حاوی بررسی‌ها و تحلیل‌هایی است بر پایه دیدگاههای ویژه نویسنده آن. محور مباحث حاضر، تبیین و تحلیل رخدادهای مقطعی و خُرد است که نظرات مبنایی کلان نویسنده را در مقولات سیاسی منعکس می‌کند.

نویسنده در آخر از خوانندگان این مقالات می‌خواهد که با نظری نقادانه، مبانی و مبادی فکری و نظری نویسنده را به چالش کشند و در فضایی آکنده از عشق به حقیقت، نظریات مندرج در این نوشتار را مورد ارزیابی قرار دهند.
بایدها و نبایدهای سیاسی، درس‌ها و عبرت‌ها، دغدغه‌ها و انتظارات، غوغاگری، شایعه‌سازی، فراخوان عام به آرامش، جایگاه آزادی از دیدگاه رهبر انقلاب، روحانیت: الزامات و خطرات، مجلس خبرگان و... از جمله موضوعاتی است که در ده فصل این کتاب آمده است.

فایل  PDF  چاپ شده در روزنامه اطلاعات  مورخ  96/09/29   صفحه  1


برای خرید این کتاب، می توانید با دفتر نمایندگی روزنامه اطلاعات اصفهان تماس حاصل فرمایید.

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب