اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

معرفی کتاب: سرچشمه های آفتاب
معرفی کتاب: سرچشمه های آفتاب

" بررسی مأخذ شناختی و مقایسه‌ای حکایات صوفیه در آثار مولوی "

کتاب: سرچشمه های آفتاب،

نوشته دکتر حسن حیدرزاده سردرود،  335 صفحه، چاپ اول، 15000 تومان، از انتشارات موسسه اطلاعات.

اثر حاضر به بررسی مأخذ شناختی و مقایسه‌ای حکایات صوفیه در آثار مولوی می‌پردازد. مولف برای اینکه بتواند ظرافت کاری‌های هنری مولانا را بیشتر و ملموس‌تر نشان بدهد، حکایات صوفیه آثار مولوی را با روایات دیگر از همین حکایات در متون متقدم زمان مولانا مقایسه کرده است.

در بررسی مأخذ شناختی حکایات صوفیه، سابقه حضور این حکایات در متون پیش از مولوی نموده شده و آنگاه چگونگی تغییراتی که مولانا در حکایت داده و ارزش هنری و داستانی این تغییرات تبیین شده است.
مولف در این تحقیق همه روایت‌های موجود از حکایت‌ها را چه در منابع فارسی و چه در منابع عربی پیدا کرده و آنگاه با بررسی این روایات، مشخص کرده که نزدیک‌ترین روایت به روایت مولوی در کدام منبع آمده و تغییراتی که در روایت مولانا وجود دارد، براساس کدام عناصر داستانی بوده و علل و عوامل نوآوری‌ها و تصرفات، و شیوه‌ها و شگردهای تصرفات مولوی کدام هستند.
مقصود از «حکایات صوفیه و عارفان» در پژوهش حاضر، حکایاتی هستند که یا در خود آثار مولوی یا در منابع به یکی از صوفیان منسوب شده باشد یا اینکه مولانا به صورت عام آن حکایت را به مرید، شیخ‌ یا نظایر آن نسبت داده باشد یا اینکه از قرائن درون متنی مشخص شود که حکایت درباره صوفیان است.

 فایل  PDF  چاپ شده در روزنامه اطلاعات  مورخ 96/10/02  صفحه  1


برای خرید این کتاب، می توانید با دفتر نمایندگی روزنامه اطلاعات اصفهان تماس حاصل فرمایید.

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب