----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
اشک مذاب

اشک مذاب

اشک مذاب

 الهی جان آب آتش بگیرد                     که دریا زین عذاب آتش بگیرد
ندیدم جز شما پروانه ای را                   که در آغوش آب آتش بگیرد
خرابم من، خرابم من، الهی                    که این جان خراب آتش بگیرد
در این غم، گونه و رخساره بگذار            که با اشک مذاب آتش بگیرد
درون سینه، آرامم بسوزد                      درون دیده، خواب آتش بگیرد
اگر پرسی ز کشتی بان و کشتی             زبانم در جواب آتش بگیرد
تو ای خورشید بر بالین دریا                    نیا چون آفتاب آتش بگیرد    
ندارم چاره غیر از شعر و ترسم                به دفتر، شعر ناب آتش بگیرد
 
شاعر: افشین علا


فایل  PDF  چاپ شده در روزنامه اطلاعات  مورخ  96/10/26   صفحه  3

روی کلمات زیر کلیک کنید تا فهرست اخبار مربوطه ارایه شود:

ادبیات

نظر کاربران در مورد اخبار:

  رحمت الهی همنشین شما عزیزان باشد.

نشانی دفتر سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان: اصفهان - خیابان فردوسی ، نرسیده به چهار راه فلسطین ، ساختمان ساسان ، طبقه دوم آپارتمان 24

تلگرام دفتر 09902418744

تلفن 32208044 و دورنگار 32213160 - 031