----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
خرید کتاب با تخفیف ویژه

خرید کتاب با تخفیف ویژه

خرید کتاب با تخفیف ویژه

دفتر نمایندگی روزنامه اطلاعات اصفهان از همه اعضای کانون های بازنشستگی اصفهان دعوت کرد از نمایشگاه دایمی کتاب شامل "انتشارات موسسه اطلاعات" در محل این دفتر، دیدن کرده و از تخفیفات ویژه آن استفاده نمایند.

1 -  10 درصد تخفیف خرید کتاب برای کسانی که کارت بازنشستگی نـدارند.
2 -  20 درصد تخفیف خرید کتاب برای کسانی که کارت بازنشستگی دارند.
3 -  50 درصد تخفیف خرید روزنامه اطلاعات، برای کسانی که کارت منزلت بازنشستگی را ارایه دهند.

امید است ما خدمتگذار خوبی برای همه ی شما عزیزان باشیم.

سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
96/11/19

نشانی نمایندگی روزنامه اطلاعات اصفهان:
 اصفهان - خیابان فردوسی، نرسیده به چهار راه فلسطین، طبقه بالای بانک ملت.   تلفن:  32208867  -  031

     کتاب دوست من

   ویدیویی از خط تولید روزنامه اطلاعات

روی کلمات زیر کلیک کنید تا فهرست اخبار مربوطه ارایه شود:

ادبیات

نظر کاربران در مورد اخبار:

  رحمت الهی همنشین شما عزیزان باشد.

نشانی دفتر سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان: اصفهان - خیابان فردوسی ، نرسیده به چهار راه فلسطین ، ساختمان ساسان ، طبقه دوم آپارتمان 24

تلگرام دفتر 09902418744

تلفن 32208044 و دورنگار 32213160 - 031