----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
داربست‌های عمارت تاریخی عالی قاپو برچیده شد

داربست‌های عمارت تاریخی عالی قاپو برچیده شد

داربست‌های عمارت تاریخی عالی قاپو برچیده شد

پس از ۱۲ سال عملیات مرمتی روی عمارت تاریخی عالی قاپو درمیدان امام اصفهان، داربست‌های اطراف این بنا برچیده شد.
عملیات مرمت واستحکام بخشی ایوان ستوندار عالی قاپو درچند بخش «سقف»، «ستون»، «دیوار نگاره‌ها»،«نرده‌های چوبی»، « دو پوش سقف چوبی»، «ناودان‌ها» و «کف فرش» صورت گرفت و عملیات مرمت و استحکام بخشی ایوان نیز که با نصب داربست‌ها از سال ۸۴ آغاز شده بود در۴ سال گذشته سرعت گرفت و با اتمام مرمت این بنای تاریخی از حصار داربست‌ها رهایی یافت.


سرویس شهرستانها

فایل  PDF  چاپ شده در روزنامه اطلاعات  مورخ  96/11/16   صفحه 13

روی کلمات زیر کلیک کنید تا فهرست اخبار مربوطه ارایه شود:

فرهنگی-و-هنری میراث-فرهنگی

نظر کاربران در مورد اخبار:

  رحمت الهی همنشین شما عزیزان باشد.

نشانی دفتر سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان: اصفهان - خیابان فردوسی ، نرسیده به چهار راه فلسطین ، ساختمان ساسان ، طبقه دوم آپارتمان 24

تلگرام دفتر 09902418744

تلفن 32208044 و دورنگار 32213160 - 031