مجموعه اشعار "وصلت با وحدت" منتشر شد
مجموعه اشعار "وصلت با وحدت" منتشر شد

" دکتر محمد مظفرپور ، جراح چشم "

 مجموعه اشعار "وصلت با وحدت" اثر دکتر محمد مظفرپور چاپ و منتشر شد.  
" شعر تفسیر لحظه های زندگی است"
این کتاب با قطع رقعی، چاپ اول 1396 ، در 310 صفحه و مشتمل بر 258 غزل، 129 رباعی و 14 مثنوی بوده که توسط ناشر: " بیدل " چاپ و انتشارات روزنامه اطلاعات آنرا توزیع می کند.
مولف که متخصص و جراح چشم است، این اشعار را در مدت 10 سال سروده است. مجموعه اشعار" وصلت با وحدت " با قیمت  150000 ریال توزیع شده است.
 دکتر محمد مظفرپور در مقدمه این کتاب، خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته است: اگر جنابعالی هم معتقدید ظلم، بی عدالتی، جنگ، تروریسم، خشونت، افراط گرایی، آوارگی و ... تهدید صلح، آرامش و امنیت جهانی وجود دارد، این سروده ها را در اختیار همه ملل جهان قرار دهید و آنها را تشویق به همجواری وصلت با خداوند نمایید تا روشنایی، آرامش و صلح همه جهان را فرا گیرد.
امید است با مطالعه و عمل به دستورات الهی و پیروی از اولیا و انبیاء الهی و همچنین طی مراحل طریقت، حالت انس در همگان ظاهر و در مرحله بعد با اتصال روح به مولا، جاودانگی، سعادت و رستگاری ابدی حاصل شود. ان شاء الله


یکی از غزل های این کتاب:


شـرح غـم تو گفتـن، با هر کسی نبایـد             لعل  تو را گرفتـن، از هـر کسی  نشـاید  
هر کس تو را ببینـد، او تا ابد به  مستی            سـاقی،  بیـار جـامی، تـا کام  دل بر آید  
هرکس تو را بخواهد،  جان را بگو  بیارد         سر بر ره  تـو دادن، غیر  از حسین ناید  
بر آستـان " جانان "، جـان  قابلی  ندارد           در راه  عشق، هر کس گو بال در گشاید  
وقتی که ما نباشیم، ای گل عذار، هستی           ما کی و از کجاییم، محبوب جان سراید  
در خـلوت تو بودن، یعنی ز غیـر  رفتـن           آن خال مست، آسان در عقد کس نیاید  رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب