اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

آشنایی با آرشیو موسسه اطلاعات
آشنایی با آرشیو موسسه اطلاعات

" استفاده از آرشیو موسسه اطلاعات برای عموم با در دست داشتن معرفی نامه ای از یک شرکت و یا نهاد معتبر، آزاد است "

آرشیو بریده جراید و عکس موسسه اطلاعات، بزرگترین آرشیو عکس و بریده جراید کشور است.

اولین نسخه روزنامه اطلاعات در تاریخ  19/04/1305 در دو  برگ به تیراژ  500 نسخه و به قیمت تک نسخه چهار شاهی به چاپ رسید و اکنون بانک آرشیو موسسه اطلاعات نمونه ای منحصربفرد و گران بهاست که در زمینه های زیر اطلاعات را آرشیو و نگهداری می کند.  استفاده از آرشیو موسسه اطلاعات برای عموم با در دست داشتن معرفی نامه ای از یک شرکت و یا نهاد معتبر، آزاد است. این گزارش معرف گوشه ای از این مجموعه بزرگ می باشد.

1 -  آرشیو جراید
2 -  آرشیو عکس
3 -  آرشیو کتاب و مجله


1 - آرشیو جراید
بریده جراید در روزنامه اطلاعات و دیگر روزنامه ها در بیش از  900  عنوان موضوعی و  400  عنوان شخصیتی ، در طی 91 سال به شرح زیر آرشیو شده است.
1 - از سال  1304  تا  1334 ( 29  سال ) آرشیو روزنامه اطلاعات.
2 - از سال  1334  تا  1359 ( 25 سال ) بریده موضوعی مطالب چاپ شده در روزنامه اطلاعات.
3 - از سال  1359 تا کنون ( 37 سال ) بریده موضوعی روزنامه اطلاعات و کلیه روزنامه های چاپ شده.
 با پیشرفت تکنولوژی و بکار گیری رایانه در نگهداری و دستیابی به اطلاعات ، بخش آرشیو جراید موسسه اطلاعات اقدام به انتقال بریده جراید به رایانه کرد و با تلاش شبانه روزی در طی بیش از 15 سال گذشته توانسته اند فقط حدود 45 درصد آرشیو بریده جراید را به رایانه منتقل کنند که این کار حداقل تا 5 سال آینده ادامه خواهد داشت.

2 – آرشیو عکس
عکس های چاپ شده در روزنامه اطلاعات و عکس های چاپ نشده موجود در آرشیو عکس موسسه اطلاعات یکی از بزرگترین بانک اطلاعات مصور کشور به حساب می آید که به شرح زیر آرشیو شده است
•    آرشیو عکس از سال 1304 تا کنون در روزنامه اطلاعات شامل عکس های چاپ شده و عکس ها چاپ نشده ، به رایانه منتقل شده است که بیش از 676000 قطعه عکس می باشد .
•    
•    آرشیو عکس های چاپ نشده در حلقه های فیلم به صورت نگاتیو بیش از سه برابر آمار فوق یعنی بیش از  2 ملیون قطعه عکس مربوط به 82 سال قبل تا کنون به رایانه منتقل نشده است که به مرور در حال انجام است و تا چند سال آینده نیز ادامه خواهد داشت .
•    
•    آرشیو عکس مجلات موسسه اطلاعات ، چاپ شده و چاپ نشده که آمار آن از چند هزار قطعه بیشتر است ؛ در لیست انتقال اطلاعات به رایانه هستند .
•    
•    آرشیو عکس های راکد ، که فعلا از اولویت کمتری برخوردار هستند و پس از پایان کار انتقال عکس های فوق به رایانه ، در برنامه کار قرار خواهند گرفت .

آرشیو عکس ها در رایانه بگونه ای برنامه ریزی و تنظیم شده است که می توان کلیه آرشیو عکس ها ی چاپ شده و چاپ نشده یک شخصیت بصورت تکی و یا دسته جمعی و یا موضوع عکس خاصی را جستجو نمود .
موسسه اطلاعات ، عکس های چاپ شده و چاپ نشده در سال های قبل از انقلاب در دوران جنگ تحمیلی و ادامه آن تا به امروز گنجینه مصوری از شخصیت ها و حوادث تلخ و شیرین از گوشه و کنار کشور عزیز ما ایران است که ارزش منحصر به فردی به خود اختصاص داده است .

3 -  کتاب و مجله
کتابخانه موسسه اطلاعات آرشیو ارزشمندی از حدود 50000 جلد کتاب فارسی و غیر فارسی را در خود جا داده که تقریبا 90 درصد آنها به زبان فارسی و بقیه به زبان های دیگر است . آرشیو مجلات به حدود 200 عنوان هفته نامه ، ماهنامه و دو ماهنامه می رسد برنامه رایانه ای و نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای و آماده سازی زمینه کار برای انتقال اطلاعات آرشیو بزرگ موسسه اطلاعات که در طی حدود 15 سال اخیر به آن همت گمارده شده است ، با تلاش خالصانه آقای سید علی محمد هاشمی و دیگر همکاران بوده است .

اطلاعات دریافت شده از موسسه اطلاعات، با تنظیم در دفتر نمایندگی روزنامه اطلاعات اصفهان  96/12/27

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب