اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

ساخت پارک فناوری سلامت در اصفهان
ساخت پارک فناوری سلامت در اصفهان

" این مجموعه می تواند بستری برای حضور نخبگان جوان در رشته های مختلف حوزه سلامت و در قالب موسسه های شتاب دهنده و مراکز رشد باشد "

اصفهان خبرنگار اطلاعات : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با دریافت مجوز از وزارت بهداشت پارک فناوری پارک فناوری سلامت را در اصفهان راه انداری می کند که این مجموعه می تواند بستری برای حضور نخبگان جوان در رشته های مختلف حوزه سلامت  و در قالب موسسه های شتاب دهنده و مراکز رشد باشد .

دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این مطلب گفت : هم اکنون  با پوشش 50 درصدی مراجعه کنندگان برای دریافت خدمات اولیه به نظام سلامت روبرو هستیم که بر اساس چشم انداز ترسیم شده  امسال این رقم 20 درصد افزایش می یابد . او توسعه آموزش در حوزه بین الملل و جذب دانشجویان غیرایرانی را یکی از برنامه های امسال دانشگاه علوم پزشکی دانست و افزود : هم اکنون شمار دانشجویان خارجی در دانشگاه به تعداد انگشتان یک دست است اما امسال در وردی اول این رقم را به بیش از 100 دانشجو می رسانیم . به گفته وی نقشه درمان استان در دست تدوین است وامسال تکمیل خواهد شد تا بر اساس آن توزیع  منطقی امکانات ،تجهیزات و  متخصص انجام شود  تا شاهد اثربخشی بیشتر نظام سلامت برای مردم باشیم . دکتر چنگیز با تاکید بر اینکه تا کنون ظرفیت خاصی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حوزه گردشگری درمان ایجاد نکردیم ادامه داد : هم اکنون بسیاری از افراد  غیر ایرانی در مراکز زیر مجموعه دانشگاه خدمات دریافت می کنند که باید این روند ساماندهی شود . او افزود : تاکید ما در این موضوع واگذاری مسوولیت به بخش خصوصی است و باید فضا و شرایط را مهیا کنیم تا بخش خصوصی و مراکز درمانی خیریه بتوانند از بازار گردشگری درمان استفاده کنند .


نفیسه یزدانی97/01/15

فایل  PDF  چاپ شده در روزنامه اطلاعات  مورخ  97/01/18   صفحه  10رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب