----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
جمعی از کشاورزان شرق اصفهان خواهان حقابه خود شدند

جمعی از کشاورزان شرق اصفهان خواهان حقابه خود شدند

این کشاورزان خواستار رسیدگی هر چه بیشتر مسوولان به مشکلات کشاورزی ناشی از خشک شدن زاینده رود و تامین حقابه خود از این رود شده اند

سرویس شهرستان‌ها: جمعی از کشاورزان شرق اصفهان برای سومین روز متوالی با حضور در خیابان‌های منتهی به میدان خوراسگان و جی اصفهان، خواهان رسیدگی به وضع حقابه خود از زاینده رود شدند.
به گزارش ایرنا، این کشاورزان خواستار رسیدگی هر چه بیشتر مسوولان به مشکلات کشاورزی ناشی از خشک شدن زاینده رود و تامین حقابه خود از این رود شده اند. روز شنبه هفته جاری نیز جمعی از این کشاورزان با حضور در مقابل ساختمان شماره ۲ شرکت آب منطقه‌ای اصفهان(واقع در خیابان آبشار اول) و روز دوشنبه با حضور در میدان خوراسگان و خیابان جی درخواست‌های خود را تکرار کردند.
کشاورزان شرق اصفهان در روزهای پایانی سال گذشته نیز در چند نوبت با حضور و اجتماع در نقاط مختلف شهر اصفهان خواهان بازگرداندن حقابه خود از زاینده رود شده و مسوولان را به حل مشکلات خود فراخوانده بودند.
مناطق شرق اصفهان متشکل از شهرها و مناطقی از جمله زیار، جرقویه، ورزنه، اژیه، هرند، برآن و خوراسگان حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، اغلب مردم این مناطق به کشاورزی اشتغال دارند، اما خشکسالی، آنان را به شدت در معرض مشکلات شغلی و معیشتی قرار داده است.
سهم کلی حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده رود حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب است، اما این میزان در سال‌های اخیر اختصاص نیافته و با وجود جریان یافتن زاینده رود در مقطعی از سال گذشته فقط حدود ۴۰ درصد از یکصد هزار هکتار زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان، زیر کشت رفت و امسال به دلیل رها نشدن آب برای کشت پاییزه، این رقم با کاهش زیادی روبه رو شده است.‏

فایل  PDF  چاپ شده در روزنامه اطلاعات  مورخ  97/01/22   صفحه  13روی کلمات زیر کلیک کنید تا فهرست اخبار مربوطه ارایه شود:

استانداری اجتماعی

نظر کاربران در مورد اخبار:

کلیه حقوق این وب سایت ، متعلق به سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان می باشد.