فرهنگی و هنری / مجله جوانان امروز
مجله جوانان امروز

مجله جوانان امروز

تیر ماه 1397

مجله جوانان امروز در این شماره خود گفتگویی با یکی از شاعران جوان کشورمان انجام داده است.

اگر چه او به شدت دچار معلولیت است اما با پشتکار توانست به موقعیت هایی برسد .زندگی همیشه زیباست وقتی حضور خدا را حس کنی و مطمین باشی بهترین ها برایت رقم می خورد .

اگر ذات حق بخواهد مرضیه دهقان شاعر جوان کشورمان با شدت معلولیت اما با امید به خدا و تلاش و پشتکار توانست به موفقیت برسد و ثابت کند وقتی اراده داشته باشیم به هر آنچه که بخواهیم می رسیم.


فایل  PDF  چاپ شده در مجله جوانان امروز  تیرماه 1397  صفحه  64  نظر کاربران در مورد اخبار: