اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

آشنایی با آرشیو موسسه اطلاعات
آشنایی با آرشیو موسسه اطلاعات

" اطلاعات نمونه ای منحصربفرد و گران بهاست "

آرشیو بریده جراید و عکس موسسه اطلاعات، بزرگترین آرشیو عکس و بریده جراید کشور است.
اولین نسخه روزنامه اطلاعات در تاریخ  19/04/1305 در دو برگ به تیراژ  500 نسخه و به قیمت تک نسخه چهار شاهی به چاپ رسید و اکنون بانک آرشیو موسسه اطلاعات نمونه ای منحصربفرد و گران بهاست که در زمینه های زیر اطلاعات را آرشیو و نگهداری می کند. استفاده از آرشیو موسسه اطلاعات برای عموم با در دست داشتن معرفی نامه ای از یک شرکت و یا نهاد معتبر، آزاد است. این گزارش معرف گوشه ای از این مجموعه بزرگ می باشد.
1 -  آرشیو جراید.
2 -  آرشیو عکس.
3 -  آرشیو کتاب و مجله .
1 - آرشیو جراید
بریده جراید در روزنامه اطلاعات و دیگر روزنامه ها در بیش از 900 عنوان موضوعی و  400  عنوان شخصیتی ، در طی 86 سال به شرح زیر آرشیو شده است :
    1 -  از سال  1304  تا  1334 ( 29  سال ) آرشیو روزنامه اطلاعات.
    2 -  از سال  1334  تا  1359 ( 25 سال ) بریده موضوعی مطالب چاپ شده در روزنامه اطلاعات.
    3 -  از سال  1359 تا کنون ( 28 سال ) بریده موضوعی روزنامه اطلاعات و کلیه روزنامه های چاپ شده.
 با پیشرفت تکنولوژی و بکار گیری رایانه در نگهداری و دستیابی به اطلاعات ، بخش آرشیو جراید موسسه اطلاعات اقدام به انتقال بریده جراید به رایانه کرد و با تلاش شبانه روزی در طی بیش از 15 سال گذشته توانسته اند فقط حدود 45 درصد آرشیو بریده جراید را به رایانه منتقل کنند که این کار حداقل تا 5 سال آینده ادامه خواهد داشت .
2 -  آرشیو عکس
عکس های چاپ شده در روزنامه اطلاعات و عکس های چاپ نشده موجود در آرشیو عکس موسسه اطلاعات یکی از بزرگترین بانک اطلاعات مصور کشور به حساب می آید که به شرح زیر آرشیو شده است :
    1 -  آرشیو عکس از سال 1304 تا کنون در روزنامه اطلاعات ، چاپ شده و بخشی از عکس های چاپ نشده ، به رایانه منتقل شده است که بیش از 676.000  قطعه عکس می باشد.
    2 -  آرشیو عکس های چاپ نشده در حلقه های فیلم بصورت نگاتیو بیش از سه برابر آمار فوق یعنی بیش از 2.000.000  قطعه عکس مربوط به 82 سال قبل تا کنون، به رایانه منتقل نشده است که بصورت شبانه روزی این کار در حال انجام است و تا چند سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
    3 -  آرشیو عکس مجلات موسسه اطلاعات ، چاپ شده و چاپ نشده ، که آمار آن از چند صد هزار قطعه عکس بیشتر است ، در لیست انتقال اطلاعات به رایانه هستند.
    4 -  آرشیو عکس های راکد ، که فعلا از اولویت کمتری برخوردار هستند و پس از پایان کار انتقال عکس های فوق به رایانه ، در برنامه کار قرار خواهند گرفت.       
آرشیو عکس ها در رایانه بگونه ای برنامه ریزی و تنظیم شده است که می توان کلیه عکس های ( چاپ شده و چاپ نشده ) یک شخصیت خاص ( بصورت عکس تکی و یا دسته جمعی ) و یا یک موضوع عکس خاصی را جستجو کرد.
آرشیو عکس موسسه اطلاعات ، عکس های چاپ شده و چاپ نشده ، در سال های قبل از انقلاب – دوران انقلاب - در دوران جنگ تحمیلی و ادامه آن تا به امروز ، گنجینه مصوری از شخصیت ها و حوادث تلخ و شیرین از گوشه و کنار کشور عزیز ما ایران است که ارزش منحصربفردی را بخود اختصاص داده است.
3 – آرشیو کتاب و مجله
کتابخانه موسسه اطلاعات آرشیو ارزشمندی از حدود  50.000  جلد کتاب فارسی و غیر فارسی را در خود جا داده که تقریبا 90 درصد از آنها به زبان فارسی و بقیه به زبان های دیگر است . یکی از موضوعات اطلاع رسانی روزنامه اطلاعات معرفی کتب چاپ شده است که نمونه ای از آنها را در کتابخانه خود نگهداری می کند که توانسته مجموعه بزرگی از انواع کتب را جمع آوری کند.
در آرشیو کتابخانه موسسه اطلاعات تعدادی کتب خطی نفیس موجود است. آرشیو مجلات به حدود 200 عنوان هفته نامه ، ماهنامه و دو ماهنامه می رسد.
تشکر و قدردانی: برنامه رایانه ای و نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای در موسسه اطلاعات و آماده سازی زمینه کار برای انتقال اطلاعات آرشیو بزرگ موسسه اطلاعات به رایانه ، که در طی حدود  25  سال اخیر به آن همت گمارده شده است تا بیش از 90 سال آرشیو عکس و خبر روزنامه اطلاعات را به بزرگترین بانک اطلاعات مطبوعاتی کشور تبدیل کنند. لذا جا دارد از تلاش خالصانه آقای سید علی محمد هاشمی و دیگر همکاران ایشان تشکر و سپاسگزاری گردد.رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب