اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

شامگاه جمعه در انتظار ماهِ سرخ
شامگاه جمعه در انتظار ماهِ سرخ

" طولانی ترین ماه گرفتگی قرن "

شامگاه جمعه ۵ مرداد ۹۷، ساکنان بخش ‌های مختلف زمین از جمله سراسر ایران شاهد سرخ شدن رنگ ماه خواهند بود.

ساکنان ایران بار دیگر شاهد ماه گرفتگی کلی خواهند بود که از آن به عنوان طولانی ترین خسوف قرن ۲۱ یاد می ‌شود.
خسوف (ماه گرفتگی)
در مسیر مداری گردش ماه و زمین به دور خورشید زمانی که این سه جرم منظومه شمسی در یک راستا قرار بگیرند به صورتی که زمین بین ماه و خورشید باشد شاهد پدیده خسوف خواهیم بود و این سایه زمین است که روی ماه را می پوشاند و ما شاهد تغییر چهره تنها قمر زمین خواهیم بود.
اما واقعیت ماجرا از این قرار است که هر ماه این هم راستایی برای این سه جرم اتفاق می افتد اما ساکنان زمین نمی ‌توانند هر ماه شاهد یک ماه‌گرفتگی باشند. این به خاطر موقعیت مداری ماه نسبت به زمین و خورشید است.


فایل  PDF  چاپ شده در ضمیمه روزنامه اطلاعات  مورخ  97/04/31  صفحه 1

فایل  PDF  چاپ شده در ضمیمه روزنامه اطلاعات  مورخ   97/04/31 صفحه 4

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب