اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان منصوب شد
مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان منصوب شد

" مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان "


با صدور حکمی از سوی مدیرعامل ایمیدرو، حمیدرضا عظیمیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه منصوب شد.


این انتصاب بدنبال استعفای بهرام سبحانی از مدیرعاملی شرکت فولاد مبارکه صورت گرفت.


دنباله خبر: در صفحه 10 روزنامه اطلاعات  18 مهر 97   کلیک کنید

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب