web stats
مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان منصوب شد

مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان منصوب شد

مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان


با صدور حکمی از سوی مدیرعامل ایمیدرو، حمیدرضا عظیمیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه منصوب شد.


این انتصاب بدنبال استعفای بهرام سبحانی از مدیرعاملی شرکت فولاد مبارکه صورت گرفت.


دنباله خبر: در صفحه 10 روزنامه اطلاعات  18 مهر 97   کلیک کنید

نظر کاربران در مورد اخبار: