----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان منصوب شد

مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان منصوب شد

مهندس حمدرضا عظیمیان مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان


با صدور حکمی از سوی مدیرعامل ایمیدرو، حمدرضا عظیمیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فولاد مبارکه منصوب شد.


این انتصاب بدنبال استعفای بهرام سبحانی از مدیرعاملی شرکت فولاد مبارکه صورت گرفت.


دنباله خبر: در صفحه 10 روزنامه اطلاعات  18 مهر 97   کلیک کنید

نظر کاربران در مورد اخبار: