اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

معضل یارانه، یادداشت سردبیر روزنامه اطلاعات،علیرضا خانی
معضل یارانه، یادداشت سردبیر روزنامه اطلاعات،علیرضا خانی

" دولت باید از یک سو، جلو مصرف ویرانگر و قاچاق هولناک سوخت را بگیرد و از دیگر سو، نگرانی بحق مردم را برطرف کند. بنابر این یگانه راهکار اجرای: تخصیص سهمیه ای معین به افراد با قیمت یارانه ای و افزایش قیمت سوخت به طور عام است "

معضل یارانه

یادداشت سردبیر  روزنامه اطلاعات -  علیرضا خانی


بخشی از این یادداشت: ...  اختصاص یارانه به کالا، بدون لحاظ سقف مصرف، عملا به زیان فقرا و نفع ثروتمندان است. وقتی دولت، قیمت سوخت را با یارانه، ارزان نگه می دارد یعنی مثلا به یک پنجم قیمت تمام شده می دهد، این دقیقا یعنی معادل  80 درصد به مصرف کنندگان پول می دهد. امام این پول، بیشتر به نفع کدام طبقه از جامعه است؟ طبعا به نفع طبقه ای که بیشتر توان مطرف دارد. یعنی خانه یا خانه های بزرگتر  و  اتومبیل های  بیشتری دارد!

بقیه یادداشت را در فایل زیر بخوانید.


روزنامه اطلاعات شنبه  21 مهر 97  صفحه 1  کلیک کنید

روزنامه اطلاعات شنبه  21 مهر 97  صفحه 2  ادامه مطلب

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب