اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

صنایع دستی؛ گنجی پُر رنج
صنایع دستی؛ گنجی پُر رنج

" از ۶۰۲ رشته صنایع دستی شناسایی شده در دنیا حدود نیمی از آن یعنی ۲۹۹ رشته به ایران تعلق دارد "

ایران طلایه دار نیمی از صنایع دستی دنیا


... از ۶۰۲ رشته صنایع دستی شناسایی شده در دنیا حدود نیمی از آن یعنی ۲۹۹ رشته به ایران تعلق دارد؛ با این حال از این ظرفیت و داشته غنی بسیار بزرگ، برای گره‌ گشایی از مسایل اقتصادی کشور به‌ ویژه ایجاد اشتغال به خوبی استفاده نشده است؛ در حالیکه صنایع دستی به دلیل نیاز کم به سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال نسبت به دیگر صنایع، مورد توجه بسیاری از کشورها همچون چین و هند قرار گرفته است و مسوولان این کشورها توانسته اند به خوبی از این ظرفیت برای اشتغالزایی بهره بگیرند.


بر اساس گزارش های اعلام شده، در کشور چین ۴۰۰ میلیون نفر معادل حدود 28 درصد جمعیت آن کشور و در کشور هند، ۱۰۰ میلیون نفر برابر با حدود 7.4 درصد جمعیت آن کشور در حوزه صنایع دستی مشغول به کار هستند اما در کشورمان با حدود 80 میلیون نفر، برآورد می شود حدود 400 هزار نفر معادل 5 درصد جمعیت کل کشور به طور مستقیم در این حوزه مشغول به کار هستند.  ...

محمدرضا کلاهدوزان - خبرنگار روزنامه اطلاعات 97/07/23

ادامه گزارش:

روزنامه اطلاعات  23 مهر 97  صفحه پنج   کلیک کنید


رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب