اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

نحوه مقابله با تحریم
نحوه مقابله با تحریم

" فرآیند رانت زایی اقتصاد، در حال تداوم است "

  همایش "نحوه مقابله با تحریم" در فرهنگستان علوم برگزار شد


فرآیند رانت زایی اقتصاد، در حال تداوم است


* دکتر حسین راغفر:  تفاوت نرخ ارز،  رانت هایی عظیم برای عده ای خاص ایجاد کرده است.


* دکتر فرشاد مومنی:  تولید،  به عملی برای کسب رانت تبدیل شده و این محصول بی برنامگی دولت است.


* دکتر عباس شاکری:  راه موثر مقابله با تحریم،  مبارزه با سوداگری ارزی و تخصیص ارز زیر نظر یک مدیریت و کمیته تخصصی است.


ادامه خبر:

روزنامه اطلاعات 97/07/03  صفحه اول  کلیک کنید

روزنامه اطلاعات 97/07/03  صفحه چهارم  کلیک کنید


رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب