اقتصادی / نحوه مقابله با تحریم
نحوه مقابله با تحریم

نحوه مقابله با تحریم

فرآیند رانت زایی اقتصاد، در حال تداوم است

  همایش "نحوه مقابله با تحریم" در فرهنگستان علوم برگزار شد


فرآیند رانت زایی اقتصاد، در حال تداوم است


* دکتر حسین راغفر:  تفاوت نرخ ارز،  رانت هایی عظیم برای عده ای خاص ایجاد کرده است.


* دکتر فرشاد مومنی:  تولید،  به عملی برای کسب رانت تبدیل شده و این محصول بی برنامگی دولت است.


* دکتر عباس شاکری:  راه موثر مقابله با تحریم،  مبارزه با سوداگری ارزی و تخصیص ارز زیر نظر یک مدیریت و کمیته تخصصی است.


ادامه خبر:

روزنامه اطلاعات 97/07/03  صفحه اول  کلیک کنید

روزنامه اطلاعات 97/07/03  صفحه چهارم  کلیک کنید


نظر کاربران در مورد اخبار: