اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران
نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران

" دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در جشنواره تجلیل از پژوهشگران "

*   دکتر سیدحسن هاشمی:  اگر قرار باشد انقلاب صادر شود با مغز، قلم، علم و دانایی امکان پذیر است.

*   سیاستگذاران ، دولت و مجلس نباید در کار دانشگاه ها دخالت کنند، چرا که آسیب زننده علم و دانشگاه است.


 دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور با تاکید بر این که ما از مسوولان می خواهیم در امور دانشگاه دخالت نکنند ، گفت: ...


برای ادامه خبر   کلیک کنید:

روزنامه اطلاعات  26 آذر 97    صفحه اول

روزنامه اطلاعات  26 آذر 97    صفحه دومرنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب