web stats
نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران

نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران

دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در جشنواره تجلیل از پژوهشگران

*   دکتر سیدحسن هاشمی:  اگر قرار باشد انقلاب صادر شود با مغز، قلم، علم و دانایی امکان پذیر است.

*   سیاستگذاران ، دولت و مجلس نباید در کار دانشگاه ها دخالت کنند، چرا که آسیب زننده علم و دانشگاه است.


 دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور با تاکید بر این که ما از مسوولان می خواهیم در امور دانشگاه دخالت نکنند ، گفت: ...


برای ادامه خبر   کلیک کنید:

روزنامه اطلاعات  26 آذر 97    صفحه اول

روزنامه اطلاعات  26 آذر 97    صفحه دومنظر کاربران در مورد اخبار: