اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

خدایا خواهانم حب تو را
خدایا خواهانم حب تو را

" نهر را تا دل دریاست بسی صخره و سنگ "

اللهم انّی اسئلکَ حُبُّک و حُبَّ من یُحبُّک

خدایا خواهانم حب تو را


از غم روی تو من چون خُم مِی درجوشم                  باده عشـق تو را می خـورم  و  مدهوشم


ز شبستـان ازل  تا که شـدم  محـو  وجـود                  نغمه عشـق تو، انداخت طنیـن در گوشم


نهر را تا دل دریاست بسی صخره و سنگ                 در ره عشـق تو، بس جام  بـلا  می نوشم


 طور سینای تجلی است، کلیم از تو شتاب                  نغمـه از کیست که بُردست مرا از هوشم


 تا که سِـرّ سَـر زلف تـو، ملائـک  گفتنـد                  یـاد گیسـوی تـو،  غـم را ببـرد از دوشم


ذره ای بودم و خورشیـد درخشـان گشتم                  زان که مهـر تو گرفته است به بر آغوشم


روشن از پرتو حسنـت، همه ارض و سما                   تار مویـت به همه کون و مـکان نفروشم


حجت الاسلام محمود خیراللهی


    دی 1397 


رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب