web stats
بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

فردوسی در شاهنامه ، سازنده به زن نگریسته و مقام زن را ارج نهاده

سومین همایش ملی "روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی" به همت فرهنگسرای زبان و ادب فارسی، بنیاد سعدی و کتابخانه ملی، در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به ساختار درونی شاهنامه گفت:  شاهنامه را می توان از ابعاد گوناگون  زبانی، ادبی، داستانی، تاریخی و اجتماعی بررسی کرد.

وی افزود: فردوسی متمدنانه و سازنده به زن نگریسته و مقام زن را ارج نهاده به همین دلیل در شاهنامه به زنانی برمی خوریم که هر کدام می توانند قهرمان متمایز یک اثر نمایشی باشند.

ادامه مطلب را در صفحات زیر بخوانید:


روزنامه اطلاعات پنج شنبه  26/02/98   صفحه اول  

روزنامه اطلاعات پنج شنبه 26/02/98   صفحه سوم 


نظر کاربران در مورد اخبار: