اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

" مهندس هاشم امینی "

شبکه فاضلاب شهر مبارکه آماده بهره برداری


اصفهان - خبرنگار اطلاعات: حدود 3 کیلومتر از اجرای شبکه فاضلاب شهر مبارکه باقیمانده و شبکه فاضلاب این شهر آماده بهره برداری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان این مطلب به اجرای شبکه فاضلاب شهر کرکوند اشاره کرد و گفت: حدود 4 کیلومتر از اجرای شبکه فاضلاب این شهر باقیمانده است و ساکنان شهر کرکوند در آینده نزدیک زیر پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرند.

هاشم امینی، پیشرفت فیزیکی اجرای شبکه فاضلاب شهرهای زیباشهر و دیزیچه مبارکه را به ترتیب 78 و 79 درصد اعلام کرد.


 محمد رضا کلاهدوزان  -  10/03/98


رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب