web stats
نیمی از حق بیمه خانه ها را دولت می پردازد.

نیمی از حق بیمه خانه ها را دولت می پردازد.

هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین اتخاذ نشده است.

·        ربیعی سخنگوی دولت: نیمی از حق بیمه خانه ها را دولت می پردازد.

 

·        هیچ تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین اتخاذ نشده است.

 

 پرداخت  2  هزار میلیارد تومان ، معوقات معلمان در دستور کار دولت قرار دارد.


 صفحه اول روزنامه اطلاعات  27 خرداد 98  برای مطالعه خبر ، کلیک کنید


·         


 


نظر کاربران در مورد اخبار: