اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

حمایت دولت از ایده های کارآفرینی برای مدیریت مصرف آب و برق
حمایت دولت از ایده های کارآفرینی برای مدیریت مصرف آب و برق

" مهندس محمدولی علاء الدینی مدیرعامل شرکت "مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق" (ساتکاب) با تاکید بر آمادگی حمایت از طرح های اجرایی در بخش آب و برق به ویژه طرح های دانش بنیان، گفت: قانون این اجازه را به ما داده که با بخش خصوصی ارایه دهنده ایده و کار، بتوانیم شرکتی مشترک تشکیل دهیم و بعد از سه سال آورده خودمان را برداریم و شرکت ایجاد شده را کاملا به بخش خصوصی واگذار کنیم. "

 روزنامه اطلاعات مورخ 30 خرداد 1398 صفحه چهار :


 صفحه کامل روزنامه اطلاعات  98/03/30  صفحه چهار

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب