اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

زان که از قطره اشکم گل معنی روید - نه به یک قـطـره که سـیـلاب روا خواهم کرد
زان که از قطره اشکم گل معنی روید - نه به یک قـطـره که سـیـلاب روا خواهم کرد

" سروده : حجت الاسلام محمود خیراللهی ، استاد حوزه و دانشگاه. "

ســالار شهیــدان (ع)


دین خـود را چـو  به پیـمانه ادا خواهـم کرد         کـاسـه لـبـریـز مـی از جام  فـنـا  خواهم کرد

ره صـد سالـه به یک لحـظـه توان  پیمـودن        عهـد و میثاق به یک غـمـزه وفـا خواهم کرد

کـیـمـیــایـی سـت مـحـبــت اگــرش دریابـیـم         به فـروغـش مـس جان را ز طـلا خواهم کرد

دل اگــر از ســر تـقـصـیــر نگـیـــرد دسـتــم         کـوس رسـوایــی او را  بـه مـلا  خواهم کرد

من که در بـسـتـر بیـمـاری غـم پـرسـه زنـم         کار را  یکــســره  از جــام فـنـــا خواهم کرد

بـخــت اگـر یــار شــود  نوبـت جانـبازی را          بین که در عرصـه پیکار چـه ها خواهم کرد

  شـوق دیــدار چـنــان مـــوج زنـد در دل من         که چـو شـد بـزم لـقـا  عــزم بـقـا خواهم کرد  !

زان کـه از قـطــره اشکـم گـل مـعـنی رویــد         نه به یک قـطـره که سـیـلاب روا خواهم کرد

درگلستان بر محبوب نه یک گل به سزاست         چـمـنـش از گل صــد رنگ عـطـا خواهم کرد

  زان که خرسنـدی محبوب تماشای گل است         هـسـتـیــم را  گل تسلـیـم و رضــا خواهم کرد  !

نغـمـه خـون  چــو ســرایم ز سـرا پـرده دل         بـزم شـاهـد هـمه پـر نور و صفـا خواهم کرد

در بغـل دستــه هفتـاد و دو گـل گـیــرم مـن          محضر دوست به یک غمزه عطا خواهم کرد

هـدیـه دوســت کـنـم  حاصـل عـمـر خود را          لالـه خـون ز سـمـک تا به سـهــا خواهم کرد

   هـمـت ار مـی طـلـبــی بـیـن هـنــر لالـه مـن         بـلـبــلان مـســت گلـســتــان بــلا  خواهم کرد  !


 سروده : حجت الاسلام محمود خیراللهی.

31 تیر 1398


رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب