اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

شور و شوق عشاق الهی
شور و شوق عشاق الهی

" گفت این خود تار مویی بیش نیست "


دوش  با بلبل  بگشتم  هم سخن         رازهـا می گفت  در وصف چمـن

بال ها میزد  چشم  انداز دشت           نغمه سر می داد آن شیدای مست

درد  دل ها داشت از ناکامیش            می کشیـد آه  از  غـم   تنهاییش


                         گفتمش در عین وصل این ناله چیست؟

                          گفت این خـود تار مویی  بیش نیست

 

سروده:  محمود خیراللهی، استاد حوزه علمیه و دانشگاه.

(حوزه علمیه خواهران در اصفهان  و  دانشگاه اصفهان)


رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب