اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

خلیل بت شکن
خلیل بت شکن

" خلیل بت شکنم چهره در نقاب گرفت ، نماز خوف بخوانید کافتاب گرفت "

« خلیل  بت شکنم چهره  در نقاب گرفت                                             نماز خوف بخوانید کافتاب  گرفت » (1)

فرشتگان  بگشایید صـف  گل افشـانید                                              که آسمان ز براقـش سـر رکاب گرفت

چرا ز مرغ  سحـر  ناله  بر  نمی  خیزد                                               ببین چکونه گل زخون دل خضاب گرفت

کجاست  ماه  تمـامم  چرا  نمی تـابد؟                                               بروی  ماه  مگر  پـرده  سحـاب  گرفت

ستاره سحرم از چه رو نهان شـده ای؟                                               بتاب  کز  تو  جهانی  ره  صـواب  گرفت

تو عندلیب خوش آوای  باغ  تـوحیدی                                              که گل ز روی تو  با خود سر عتاب گرفت

فضای محفل تو  بزم عیش و عـرفان بود                                             که  ساغر  تو ز کوثر  شـراب  ناب  گرفت

تو  ابر رحمتی  از  آسمان  بر  عالمیـان                                              اگر چه صاعقه ات ز اهرمن رقاب  گرفت

قلم به دست تو همچون تیر به دوش خلیل                                           عصای  موسویت  صخره را  سراب  گرفت

شعاع  نور  تو آنسان  شدست  عالمتـاب                                            که صیت نام  تو  بر سیر شب  شتاب  گرفت

زبان گشا و  در  افشان  ز لعـل  شیرینت                                             که  آرزو  ز کلام   تو شهـد   ناب  گرفت

زکات  عشق گر آری  تو  فی  سبیـل الله                                             به فیض جود  تو عاشق ره  نصاب گرفت

 

(1)   بیت اول تضمین شده است.

توجه: شعر مزبور در رثای امام خمینی ( ره ) در سال  73 سروده شده است.

سراینده:  حجت الاسلام و المسلمین محمود خیراللهی ، عضو هیات علمی دانشگاه و رییس حوزه علمیه جامعه النور اصفهان

  1401/08/08   

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب