اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

کنکاش در مختصات بودجه 1402 در نشست اطلاعات
کنکاش در مختصات بودجه 1402 در نشست اطلاعات

" نشست واکاوی بودجه سال 1402 ویژگی ها، چالش ها، نقاط قوت و ضعف، از سلسله نشست های "راه گفتگو" با حضور دکتر محسن زنگنه استاد اقتصاد دانشگاه و نماینده مجلس شورای اسلامی و دکتر وجید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، با همراهی محمد خدادی به عنوان دبیر جلسه در محل روزنامه اطلاعات برگزار شد. "

 
برای ادامه مطلب ، لطفا کلیک کنید:

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب