اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

حضرت خدیجه کبری  سلام الله علیها
حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها

" سروده شیدا در بزرگداشت حضرت خدیجه کبری همسر پیامبر اکرم رسول الله ص. "

خدیجه  شمس وجود است و دین و هنر      شد این  مبارکه بانـو  سحـاب را کوثـر

به طور عالـم  هستی، به ساحت  قرآن      پیمبر است نگین  و  خدیجـه اش گوهـر

سفینـه  نجات  جهـان شد  پیمبر خاتم      شد  این  نقـیّـه کبری  سفینـه را  لنگـر

به  روزهای  نخست  ظهـور  مصطفوی     علم  به دوش  علی بود  و  بانوی  محشـر

نگر به آسیه، مریم،  خدیجه  و  زهـرا      چهار  بانـوی عظمی سروش  جن و بشـر

صفای  گوی  محبت ربوده  نوح و خلیل      به مکه تا  که شدند  محو  نور این محضـر

سوار  اسب شرف  تا  کجاست  معراجش      زهی  شرافت و فخرش که ایزد است داور

هم  اوست  همسر  پیغمبر و  سریر بهشت      چه ازدواج  مبارک چه  گلشـن از  عنبـر

سخای بانـوی  عظمی،  حماسه  کونین      ستون  دین  نبی  شد، فرشتـه  را  منظـر

رسانده دست توسل  به در گهش "شیدا"      شگفت  بانـوی  عظمی،  شفیعـه  محشـر

سروده شیدا تاریخ بارگذاری 14 بهمن 1401 

************    

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب