اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

حضرت آسیه  سلام الله علیها  ‏
حضرت آسیه سلام الله علیها ‏

" حضرت آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون.‏ ‏ "

کاخ ایمان را  تو گشتی اختـری پرهیزگار     اسوه اخلاص و در تقوا، به عرش اقتـدار

چون خلیل الله شده در ساحت قدس احد     کرده ویران با تبر، شرک و خرافه بی قرار

گشته در توحید اخلاصش محض نور حـق       درشکستن صیت طاغوت وبتان دلدل سوار

گشته در قرآن نگین آسمـان ضرب المثل     مست جانان گشته  و لاهوتیان  در انتظـار

در تولی و تبری قلعـه ای چون کوه نـور     طرفۀ انذار و اخطارش  بسی  عالی تبـار

همسری با همچو فرعونش بسی دشوار بود      اسوۀ عالـم شد و اندر حماسـه شاهـکار

آهن اندر آتش افتد  زیـر و  بالا می شود     آسیه انـدر دل آتش  شـده کوه  وقـار

در ّنایاب  شرافت ، گشته با  مریـم قریـن      چهارمین اختر زجَـنت،  شاهد لیل و نهار

ای خدا ؛ از خود نثارم کن بهشتی جاودان       تا رَهـم از شر قوم ظالـم و زین  شام تار

گشته فرعون لعین  مسـت تباهی و  غرور      کشتن حزقیل، او  را بود، آب  خوشـگوار

گشته مغضـوب خدا و بین عتاب  همسرش      آفریدی لکه ننگ ابد، نبود  ترا  جای فرار

آسیه شد بی بدیل، در حفظ  موسای کلیم       مادر موسی شـدی و  زمزمی در لاله زار

طیّب  است  و در نسب  از دودمـان  انبیا       فخر آدم، نام نیکش، تا ابـد شد  ماندگار

نغمـه "انی انا ربک"  شنیـدی از فلـک        یکه  تاز بزم و در ژرفای عشقـی پایـدار

تحفـه نا قابل از "شیدا" ست بر درگاه او        تا بماند این اثـر از ما  بـه رسـم روزگار

سروده شیدا تاریخ بارگذاری 14 بهمن 1401 

************

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب