اخبار

شروع به کار با لنـدریـک که می تواند هر آنچه را که شما برای ایجاد آگاهی ، ایجاد ترافیک ، اتصال به آن نیاز دارید فراهم کند.

عشق و عرفان - سروده شیدا
عشق و عرفان - سروده شیدا

" سراینده این ابیات حجت الاسلام و المسلمین محمود خیراللهی عضو هیات علمی دانشگاه و رییس حوزه علمیه جامعه النور اصفهان است. "

عـشـق و عـرفـان

عـشق آن جان جهان است  گل و ریحـانم          لـحـظـه یـاد تـو  بر دســت دل و هـم جـانم

گر بتـابـد به دلـم شعـله خـورشید  جهـان          در صـعـودم، شـب  مـعــراج بـرم سـکانـم

از خـم ابـروی تو رفـته قـرار از کـف من          در ره عـشـق تو بـس واله و سـر گردانـم

ز ازل بـسـتـه دلـم  بـا ســر زلــف پـیـوند          صوت قرآن چه خوش ست درسفر کیهانم

طالب خضـر چو موسایـم و هم آب حیات          صوت داود  زبــور، شـهـد مـن و درمـانـم

در شکستن بت نفسانی خود همچو خلیل          نـازم آن  روح  بـلـنـد  یـوســف  کـنـعـانـم

عـشق میزان عـظیمی ست ز اسرار خدا           وادی ایـمـن عـشـق اسـت  سـرا پـا جـانـم

رومگردان زمن تیره دل، ای چشمه نور          بگشا چهره نگارا، که دُرناب شود همیانم

لاله رخسار توام شمع  جهان افروزاست          نرگـس مست تو کرده است  مرا سُکرانـم

بُرده شیـدا به سـوی میکده ها سفره دل           ز ازل  سـاغـر عـشـق  تـو شـده  بـنـیـانـم

سروده  شیدا  - 24 اسفند 1401

     

************

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب