----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان

  ای بنده ام ، از غیر من بِبُر که آنچه از غیر یابی ، از من بِه یابی بی منتِ خلق ، و آنها خود که از من یابی از هیچ کس نیابی. و ای به من پیوسته ، پیوسته تر شو .

نشانی دفتر سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان: اصفهان - خیابان فردوسی ، نرسیده به چهار راه فلسطین ، ساختمان ساسان ، طبقه دوم آپارتمان 24

تلگرام دفتر 09902418744

تلفن 32208044 و دورنگار 32213160 - 031