----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
مجله تهران به زبان فرانسوی با 13 سال سابقه

مجله تهران به زبان فرانسوی با 13 سال سابقه

مجله تهران یکی از محصولات فرهنگی مطبوعاتی موسسه اطلاعات است.

   برای مطالعه مجله تهران به زبان فرانسوی  کلیک کنید

مجله تهران


ماهنامه فرانسوی زبان Revue Tehran      
مجله تهران در حال حاضر تنها نشریه فرانسوی زبان کشور است که به صورت مرتب و در سطحی فراگیر و گسترده منتشر می شود.
موسسه اطلاعات که از سال 1313 در این زمینه سابقه دارد، پس از وقفه ای طولانی از تابستان 1384  دوباره نشریه ای به این زبان منتشر کرد، تا بعد از انقلاب برای اولین بار در میان جراید، جامعه فرانسوی زبان داخل و خارج کشور را مخاطب قرار دهد.


معرفی ایران و فرهنگ ملی و اسلامی آن به دومین زبان زنده دنیا، خارج کردن فضای مطبوعاتی کشور از انحصار زبان انگلیسی، باز کردن میدان جدیدی برای تحقیق و پژوهش و ارایه آن به جامعه دانشگاهی داخل و خارج کشور از جمله اهداف این طرح بوده است.


ویراستاران فرانسوی زبان:
این مجله ( در سال 87 – 86 ) علاوه بر داشتن بالاترین تولید در حوزه ایرانشناسی به زبان فرانسه ( 100 صفحه در ماه ) و تمرکز بر صدور فرهنگ ایرانی، به دلیل استفاده از ویراستاران فرانسوی زبان، از بهترین سطح زبان نیز برخوردار است به طوری که رشته های دانشگاهی مرتبط، از مقالات آن به عنوان متون درسی استفاده می کنند.


عناوین اصلی مجله به این ترتیب تعریف شده اند: بخش فرهنگ، شامل زیر عنوان های هنر، ادبیات، اندیشه، مصاحبه و گزارش ماه است. بخش میراث، زیر عنوان های حکمت ایرانی، آداب و سنن و معرفی شهرها و میراث باستانی را شامل می شود. قسمت پایانی مجله  به معرفی و ترجمه آثار شعرا و نویسندگان اختصاص داده شده است.


در هر شماره، یک پرونده ماه وجود دارد که در آن به مناسبت مسایل روز، مانند یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطه، موضوع واحدی انتخاب شده و مقالاتی در رابطه با آن موضوع تهیه می شود.


با توجه به وجود 55 کشور فرانسوی زبان در دنیا، با جمعیتی در حدود 600 میلیون نفر، این حرکت موسسه اطلاعات در راه اندازی کاری نو و بدیع در حوزه فرهنگ، به زبانی زنده و در عین حال مشکل، اقدامی قابل توجه است.