----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
کتب موسسه اطلاعات / کتب موسسه اطلاعات

۱۳۱ سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان کتب موسسه اطلاعات

کتب موسسه اطلاعات

تحویل کتاب درب منزل شما در داخل و خارج از کشور

خدمات  ما
 4 -  کتب موسسه اطلاعات:
 انتشارات موسسه اطلاعات با توزیع گسترده در داخل و خارج از کشور در خدمت مردم شریف ایران.
 الف.  تک فروشی و عمده فروشی کتاب -  حدود 1200  عنوان کتاب در 20  موضوع مختلف،  680 حلقه لوح فشرده شامل روزنامه اطلاعات و مجله های موسسه اطلاعات،  160  جلد دوره روزنامه اطلاعات. علاقمندان به خرید تکی و عمده کتاب و لوح فشرده روزنامه اطلاعات و مجله های موسسه اطلاعات با  ما تماس حاصل فرمایند.
 ب.  نمایشگاه کتاب -  برگزاری نمایشگاه کتاب با تخفیف ویژه در محل دفتر کار و کارگاه مورد نظر شما.

ج. ده درصد تخفیف کتاب - شما با مشاهده نمایشگاه دایمی کتاب و خرید کتاب از دفتر نمایندگی روزنامه اطلاعات اصفهان واقع در خیابان فردوسی، از 10 درصد تخفیف ویژه کتاب استفاده نمایید.