----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
کتب موسسه اطلاعات / کتب موسسه اطلاعات

۱۹۰ سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان کتب موسسه اطلاعات

کتب موسسه اطلاعات

تحویل کتاب درب منزل شما در داخل و خارج از کشور

خدمات  ما
 4 -  کتب موسسه اطلاعات:
 انتشارات موسسه اطلاعات با توزیع گسترده در داخل و خارج از کشور در خدمت مردم شریف ایران.
 الف.  تک فروشی و عمده فروشی کتاب -  حدود 1200  عنوان کتاب در 20  موضوع مختلف،  680 حلقه لوح فشرده شامل روزنامه اطلاعات و مجله های موسسه اطلاعات،  160  جلد دوره روزنامه اطلاعات. علاقمندان به خرید تکی و عمده کتاب و لوح فشرده روزنامه اطلاعات و مجله های موسسه اطلاعات با  ما تماس حاصل فرمایند.
 ب.  نمایشگاه کتاب -  برگزاری نمایشگاه کتاب با تخفیف ویژه در محل دفتر کار و کارگاه مورد نظر شما.

ج. ده درصد تخفیف کتاب - شما با مشاهده نمایشگاه دایمی کتاب و خرید کتاب از دفتر نمایندگی روزنامه اطلاعات اصفهان واقع در خیابان فردوسی، از 10 درصد تخفیف ویژه کتاب استفاده نمایید.


فهرست کتل جدید انتشارات روزنامه اطلاعات (موسسه اطلاعات) تا  تاریخ 97/09/24 :