----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
مجله نوروزنامه / مجله نوروزنامه

۱۸۷ سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان مجله نوروزنامه

مجله نوروزنامه

مطالب خواندنی از آداب عید نوروز و معرفی مکان های دیدنی

خدمات  ما
6 – مجله نوروزنامه:

هر سال یک بار:
این مجله سالی یک بار در اواخر اسفند ماه هر سال چاپ می شود و  به صورت رایگان در سراسر کشور  توزیع می گردد و در مبادی سفر مثل قطار، اتوبوس و هواپیما ارایه می شود.

مطالب خواندنی:
 این مجله که به اطلاعات سفر هم معروف است شامل مطالب خواندنی از آداب و رسوم عید و جشن نوروز، معرفی مکان های دیدنی نوروزی و مطالب جالب و سرگرم کننده متنوعی می باشد.

سفارش چاپ آگهی:

شما می توانید تا اوایل اسفند هر سال، شفارشات تبلیغاتی خود را برای چاپ در این مجله منحصربفرد به ما بدهید.