فرهنگی و هنری / ارگ جهان نما ؛ میزبان نمایشگاه یار مهربان
ارگ جهان نما ؛ میزبان نمایشگاه یار مهربان

ارگ جهان نما ؛ میزبان نمایشگاه یار مهربان

اگر بخواهیم در مسیر توسعه حرکت کنیم باید بیشتر روی کودکان و نوجوانان سرمایه گذاری کنیم.

خبر چاپ شده در روزنامه اطلاعات  پنج شنبه 17 بهمن 98  صفحه 10


اصفهان - خبرنگار روزنامه اطلاعات: محمدرضا کلاهدوزان  23 بهمن 98

نظر کاربران در مورد اخبار: