زندگی نامه

زندگی‌نامه یا سرگذشت‌نامه یا تذکره یا بیوگرافی سبکی درادبیات  و دیگر رسانه ها
از جمله فیلم های مستند است که مربوط می‌شود به شرح و توصیف رخدادها و روند
زندگی یک یا چند نفر. بیشتر زندگی‌نامه‌ها بر پایه یادداشت‌های شخصی افراد ترتیب داده می‌شوند و داستان‌هایی واقعی هستند و نه تخیلی. یک زندگی‌نامه به فهرست
کردن اطلاعات در مورد یک شخص مانند زادگاه و زادروز و تاریخ رخدادها محدود
نمی‌شود و به توضیح و گاه تحلیل رویدادها می‌پردازد.
انتشارات روزنامه اطلاعات با بیش دوازده عنوان کتاب در این ضمینه آماده ارایه
خدمات به شما عزیزان و همکاران گرامی می باشد.